Dagens ord: larv

leda   

Relaterade ord och synonymer:

1: agg, antipati, aversion, avsky, avsmak, groll, harm, hat, ilska, indignation, misshag, misstycke, motvilja, odium, olust, ovilja, rancune, vedervilja, vämjelse, äckel
2: anföra, basa, behärska, bestämma, chefa, dirigera, dominera, föra, härska, kommendera, länka, regera, råda, styra
3: beledsaga, eskortera, följa, konvojera, ledsaga, lotsa, medfölja, åtfölja
4: bända, böja, kröka, luta
5: apati, flegma, försoffning, håglöshet, indolens, känslolöshet, lathet, letargi, likgiltighet, liknöjdhet, lojhet, lättja, maklighet, oblomoveri, oföretagsamhet, ointresse, slöhet, tröghet, trötthet
6: bistå, guida, hjälpa, instruera, ledsaga, orientera, vägleda
7: anföra, coacha, instruera, motivera, peppa, tagga, träna, uppmuntra, vägleda
8: enformighet, långtråkighet, tristess, trötthet, uttråkning
9: ligga före, ligga först, ligga i täten || dra, agera hare
10: dumma, elaka, fisiga, gemena, grymma, illasinnade, illvilliga, lömska, nedriga, onda, ondskefulla, ovänliga, råa, stygga, sårande, tarvliga, taskiga
11: leda till, mynna ut i, resultera i, utmynna i

Leda   

- hustru till kung Tyndareos i Sparta enligt grekisk mytologi  Läs mer...