Dagens ord: manhattangeometri

ledare   

Relaterade ord och synonymer:

1: anförare, bas, befälhavare, boss, chef, direktör, fältherre, förman, huvudman, härförare, hövding, imperator, koryfé, ordförande, principal, regent, strateg, styresman, styrpinne, vd, överhuvud, överordnadherse
2: ciceron, guide, ledsagare, lots, navigatör, visare, vägvisare
3: duce, fürer, mahatma
4: artikel, inserat, insändare, ledarstick, meddelande, notis
5: batteripol, elektrod, katod, minus, minuselektrod, minusledare, minuspol, pol
6: agent, artistagent, impressario, manager, promotor
7: jaktloppsledare, jaktridningsledare, master
8: anod, batteripol, elektrod, plus, pluselektrod, plusledare, pluspol, pol
9: elkabel, elledare, elledning, fiberkabel, förlängningssladd, kabel, kraftledning, ledning, nätverkskabel, optokabel, signalkabel, signalledning, skarvsladd, sladd, starkströmskabel, starkströmsledning, telefonkabel, telefonledning, telefontråd
10: coach, idrottstränare, instruktör, lagkapten, lagledare, tränare, tränarjobb
11: arbetsledare, avdelningschef, bas, faktor, förman, lagbas, verkmästare
12: anförare, dux
13: etta, serieledare, tätman