Dagens ord: larv

likgiltighet   

Motsatsord: empati

Relaterade ord och synonymer:

1: apati, flegma, försoffning, håglöshet, indolens, känslolöshet, lathet, leda, letargi, liknöjdhet, lojhet, lättja, maklighet, oblomoveri, oföretagsamhet, ointresse, slöhet, tröghet, trötthet
2: cynism, kallsinne, kallsinnighet, kyla, känslokyla, oberördhet, ointresse