Dagens ord: sinkadus

lisa   

Relaterade ord och synonymer:

1: balsam, hugsvalan (bibl.), hugsvalelse, lindring, läkedom, stöd, tröst, uppbyggelse
2: dämpa, döva, förtaga, kalmera, lena, lindra, lugna, mildra, moderera, sakta, sansa, släcka, stilla, söva
3: hjälp, lindring, lättnad, soulagemang, sulagemang

Lisa   

Inga relaterade ord