Dagens ord: spel

ljus   

Relaterade ord och synonymer:

1: analysera, bena ut, kartlägga, klargöra, kasta ljus över, nogsamt skärskåda, sönderdela, undersöka, utreda
2: begåvning, lysande förmåga, geni, ingenium, kapacitet, snille, superbegåvning, talang, virtuositet
3: diafan, genomskinlig, klar, kristallisk, limpid, lucid, ogrumlad, ren, transparent
4: bloss, dank, fackla, irrbloss, lyktgubbe, lyse, marschall, pärta, talgdank
5: belysning, dag, dager, dagsljus, glans, irrsken, ljuseffekt, ljussken, lumen, lux, sken, skimmer
6: avspegla, reflektera, spegla, återkasta, återspeglaljus, nimbus, reflex, återglans, återsken, återspegling
7: lysande, skinande, solig, strålande