Dagens ord: ren

lott   

Relaterade ord och synonymer:

1: andel, anpart, bit, del, kontingent, kvot, part, partage, parti, portion, ranson, ration, tilldelning
2: besittning, bo, domän, egendom, fastighet, förmögenhet, gods, hemman, håva, jord, jordäga, mark, marker, rikedom, tillgångar, tomt, tomtmark, äga, ägor
3: fält, gärde, jordlott, lapp, linda, lycka, mark, parcell, skifte, stycke, teg, torva, träde, trädesmark, täppa, vall, vret, åker, åkerfält, åkerlapp, åkerteg, äga, äng, änge; fältslag (i korsord)
4: lottsedel, penninglott, skraplott, tombolalott, trisslottvinstlottblanklott, nit, nitlott
5: levnadslott, levnadsöde, livslott, människoliv, skickelse, öde, ödeslott
6: jordplätt, jordstycke, koloni, kolonilott, land, odlingslott, trädgårdsland, täppa
7: klunsa, dra lott, lotta, slumpa, singla slant, spela sten sax påse