Dagens ord: stupa

magasin   

Relaterade ord och synonymer:

1: arsenal, depå, förlag, förråd, lager, lagerplats, nederlag, portfölj, sortering, sortiment, upplag, varulager
2: avisa, blad, blaska, dagstidning, damtidning, drake, facktidning, journal, jultidning, kvällstidning, modemagasin, morgontidning, nyhetsblad, nöjesmagasin, organ, papperstidning, publikation, seriemagasin, serietidning, språkrör, tabloid, tidning, tidskrift, veckotidning || nyhetsapp, nättidning, webbtidning
3: affär, bod, boutique, butik, butikslokal, försäljningsställe, handel, handelsbod, hökeri, kiosk, shop, stånd
4: förråd, förrådshus, förvaringsrum, njalla, stabbur, tyghus, visthus
5: ammunitionsmagasin, laddram, lösskjutningsmagasin, patronbehållare, patronrum, pistolmagasin
6: bod, förråd, härbre, matbod, stolpbod, uthus, visthusbod || källare, matkällarematskåp, skafferi, sval, svale, svalrum, svalskåpförrådskammare, handkammare, livsmedelsförråd, matförråd
7: förrådsbod, förrådsbyggnad, förrådshus, lagerbyggnad, lagerlokal, lagerutrymme, magasinsbyggnad