Dagens ord: massiv

marginal   

Relaterade ord och synonymer:

1: brink, bryn, brädd, bräm, brätte, bård, fris, grad, kant, krön, krönlist, list, marg, ram, ramlist, rand, ren, sarg, sims, slingerbord, stad, stadkant, överkant
2: försäljningskostnad, nettovinst, prutmån, påslag, reserv, tillägg, vinstmarginal, vinstutrymme, överskott
3: handlingsfrihet, svängrum
4: indrag, inflyttning av marginalen i ett textstycke
5: avstånd, skillnad, spelrum