Dagens ord: faktor

meddela   

Relaterade ord och synonymer:

1: andraga, anföra, berätta, deklarera, formulera, frambringa, framdraga, framföra, framkasta, framlägga, framställa, framsäga, förebringa, föredraga, förmäla, konstatera, mäla, nämna, påstå, säga, säja, tala, tillkännagiva, uppgiva, utsäga, uttala, uttrycka, vittna, yttra
2: anförtro, antvarda, avleverera, avlåta, avlämna, framlämna, inge, inlämna, inrymma, langa, leverera, lämna, remittera, räcka, tillställa, upplåta, överantvarda, överlåta, överlämna, överräcka
3: angiva, anmäla, antyda, avlysa, bebåda, bekantgöra, beteckna, betyda, båda, eklatera, förebåda, förkunna, förständiga, indicera, informera, kungöra, notificera, offentliggöra, precisera, proklamera, publicera, pålysa, tillkännagiva, torgföra, underrätta, utbasunera, utlysa, varsko, varsla, yttra
4: avisera, bekantgöra, delge, delgiva, förvarna, informera, kommunicera, underrätta, varsko
5: muntligt meddela mellan generationer, tradera, vidareföra, överföra muntligen