Dagens ord: beskällare

medel   

Relaterade ord och synonymer:

1: hjälpmedel, resurs
2: bärare, element, eter, förbindelseled, förbindelselänk, kanal, medium, mellanled, mellanlänk, organ || radiokanal, tv-kanal
3: genomsnitt, medeltal, medelvärde, median, medianvärde, medium, mitt, rikssnitt, snitt, snittvärde
4: cash, kontanter, likvida medel, pengar (på fickan), reda pengar
5: agens, verkande medel, verksam kraft