Dagens ord:

medvetande   

Relaterade ord och synonymer:

1: balans, behärskning, besinning, fattning, harmoni, jämnmod, koncept, kontentans, lugn, medvetenhet, nykterhet, saklighet, sans, sansning, sinneslugn, sinnesnärvaro, själsnärvaro, självbehärskning
2: ansvarskänsla, dygd, förtjänst, heder, moral, redbarhet, rättskänsla, samvete, självaktning, självkänsla, andlig styrka
3: förnimmelseförmåga, sans, sinne