Dagens ord: utjämna

men   

Relaterade ord och synonymer:

1: aber, baksida, betänklighet, blindskär, broms, grus i maskineriet, hake, hinder, hämning, hämsko, krux, olägenhet, problem, spärr, streck i räkningen, stötesten, svårighet, en käpp i hjulet
2: avbräck, avigsida, chock, dråpslag, förfång, förlust, knäck, mistning, nackdel, ogagn, skada
3: brist, defekt, fel, lyte, mista, skada, skavank, skönhetsfläck, vank
4: hel, helskinnad, intakt, utan men, ofördärvad, oskadad, oskadd, i ett stycke, välbehållen
5: dock, däremot, emellertid, fast, iallafall, likväl, utan, ändock, ändå, alla fall