Dagens ord: hölje

mening   

Relaterade ord och synonymer:

1: akt och mening, avsikt, beslut, dessäng, fokus, föresats, försåt, intention, intentioner, mål, målsättning, plan, syfte, syftemål, syftning, tanke, uppsåt, vilja, ändamål
2: antagande, förmenande, förmodan, förutsättning, förvissning, hypotes, konjektur, misstanke, presumtion, tro, tycke, övertygelse
3: betraktelse, fiktion, fundering, föreställning, grill, idé, idéassociation, inbillning, omdöme, reflektion, reflexion, tanke, tankegång, teori, åsikt
4: bisats, huvudsats, period, punkt, sats, satsfogning
5: avsikt, idé, poäng, syfte, vits
6: strof, textavsnitt