Dagens ord: pådrag

metamorfos   

Relaterade ord och synonymer:

1: förvandling, omdaning, omgestaltning, omskapning, övergång
2: insekt, utvecklingsstadierägg, larv, puppa, imago