Dagens ord: grund

minister   

Relaterade ord och synonymer:

1: ambassadör, attaché, delegat, diplomat, emissarie, envoajé, envoyé, gesant, konsul, kurir, legat, ministerresident, nuntie, sändebud, utsänd
2: divan, excellens, konsult, ministerpresident, statsminister, statsråd
3: byråchef, departementschef, departementsråd, kabinettssekreterare, kansliråd, rikskansler, riksråd, statssekreterare