Dagens ord: skott

minska   

Motsatsord: öka

Relaterade ord och synonymer:

1: abbreviera, avdraga, avknappa, avkorta, avräkna, avstubba, fråndraga, frånräkna, förkorta, förminska, förringa, inskränka, knappa in, krympa, kupera, reducera, stubba, stäcka, subtrahera, sänka
2: behålla, ekonomisera, hopspara, hushålla, inbespara, kapa, knappa in, minska ner, dra ner, reservera, samla, skära ner, snåla, spara (in), dra åt svångremmen, vika
3: lätta, lättna, tappa vikt
4: addera, hopräkna, lägga ihop, plussa, räkna ihop, räkna samman, sammanlägga, sammanräkna, summera, lägga till, ökadra ifrån, minska, subtraheragångra, multiplicera, mångfaldigadela (med), dividera
5: klinga av, avklinga, avta, avtaga, avtona, bedarra, , dö ut, förklinga, förtona, klinga ut, tona ut, tyna, tystna
6: depreciera, devalvera, minska en valutas värde, nedskriva, nedvärdera, nervärdera