Dagens ord:

moderera   

Relaterade ord och synonymer:

1: dämpa, döva, förtaga, kalmera, lena, lindra, lisa, lugna, mildra, sakta, sansa, släcka, stilla, söva
2: ena, jämka, jämna, kompromissa, medla, modifiera, samla, sammanjämka, få att komma överens