Dagens ord: kort

moment   

Relaterade ord och synonymer:

1: eon, epok, era, fas, period, skede, stadie, stadium, stund, tid, tidevarv, tidpunkt, tidrymd, tidsepok, tidsperiod, tidsskede, tidsålder, världsålder, ålder, ära
2: befinnande, belägenhet, författning, förhållande, lag, läge, omständighet, placering, position, predikament, sits, situation, skick, status, stånd, ställning, tillstånd
3: klausul, paragraf, punkt, stadga, status, stycke
4: momang, momentan, tillfälle, ögonblick