Dagens ord: kufisk

mot   

Motsatsord: för

Relaterade ord och synonymer:

1: anti, emot, gentemot, kontra, motsatt, visavi
2: gatukorsning, knut, knutpunkt, korsning, plankorsning, skäl, vägknut, vägkorsning, vägskäl || cirkulationsplats, rondelltrafikplats, motorvägskorsning || trevägskorsning, fyrvägskorsning || järnvägskorsning, järnvägsövergång
3: dit, dithän, ditin, ditned, ditopp, ditupp, ditut, ditåt, därhän, däråt, till, åt
4: ditupp, upp mot, nerifrån och upp, opp, upp, uppför, uppåt