Dagens ord: massiv

mynt   

Relaterade ord och synonymer:

1: myntenhet, mynttecken, slant: blanc, brakteat, cent, daler, denar, diobol, dukat, fyrk, groschen, guldmynt, kopparmynt, nickel, nödmynt, obol, peng, penning, piaster, pund, pänning, sikel, silvermynt, skiljemynt, skärv, sovereign, styver, triobol, vitten, örtug
2: betalningsmedel, cash, deg, flis, grus, handkassa, hårdvaluta, kassa, klöver, kontanter, kosing, kova, kovan, kulor, likvider, pekunier, pengar, penningar, pix, pluring, pluringar, schaber, schaver, sedlar, sekiner, slantar, storkovan, stålar, valuta
3: guldpeng, peng, slant, tia, tiekrona, tiokronorsmynt, tiokronorssedel
4: femkrona, femkronorsmynt, femkronorssedel, femma, peng
5: bagare, bagis, enkrona, krona, peng, pix, spänn
6: slant, växelmynt, öreettöring, tvåöring, femöring, tioöring, tjugofemöring, femtioöring, femtiöring, enkrona, tvåkrona, femkrona, tia, tiekronaaur
7: huvudmynt, kurant, större mynt