Dagens ord: grå

nativ   

Relaterade ord och synonymer:

1: arvbetingad, hereditär, inherent, medfödd, naturenlig, naturlig, nedärvd, ursprunglig, ärftlig, ärvd
2: fullödig (full-lödig), gedigen, genuin, hel, helgjuten, nativ (om metall), naturlig, oblandad, oförfalskad, pur, ren, renodlad, utpräglad, verklig, äkta