Dagens ord: skott

negativ   

Motsatsord: positiv

Relaterade ord och synonymer:

1: avig, avog, avvisande, emot, motsträvig, motvillig, nekande, nödbedd, obenägen, ogen, ogin, ohågad, omedgörlig, ovillig, svårbedd, svårövertalad, vrång
2: minskning, minus, minustecken
3: barytpapper, film, fotografiplåt, fotopapper, glasplåt, mörkrumspapper, negativfilm, plåt, råfilm (oexponerad film)
4: dyster, hopplös, lönlös, pessimistisk, svartmålande, svartsynt, utsiktslös
5: cynisk, ifrågasättande, illusionslös, kritisk, misstrogen, misstänksam, nihilistisk, skeptisk, tvivlande
6: aversiv, obehaglig
7: förklenande, förnedrande, förolämpande, förringande, förödmjukande, klandrande, kränkande, nedsättande, pejorativ, ringaktande