Dagens ord: nota

nekande   

Relaterade ord och synonymer:

1: avig, avog, avvisande, emot, motsträvig, motvillig, negativ, nödbedd, obenägen, ogen, ogin, ohågad, omedgörlig, ovillig, svårbedd, svårövertalad, vrång
2: bestrida, blåneka, förneka, negera, neka || förnekande, negation, nekande
3: avböjande, avslag, bestridande, förbud, kalla handen, nej, nobben, protest, stopp, underkännande, veto, vägran