Dagens ord: kort

norm   

Relaterade ord och synonymer:

1: anvisning, befallning, bud, budord, direktiv, föreskrift, författning, förhållningsorder, förhållningsregel, förordnande, förordning, förständigande, instruktion, kanon, lag, lagkodex, ledning, lex, missiv, order, ordning, påbud, regel, reglemente, reskript, riktlinje, rättesnöre, rättsnorm, rättsregel, stadga, stadgar, statut, ukas, åläggande
2: avbild, form, förebild, kopia, mall, manér, modell, mönster, ritning, schablon, schamplun, standard
3: linjal, måttband, måttstav, måttstock, mätare, skala, skallinjal, tumstock || gradskiva, vinkelhake, vinkellinjal
4: kriterium, måttstock, mönster, standard, värdemätare