Dagens ord: massiv

not   

Relaterade ord och synonymer:

1: additament, appendix, attachment, bihang, bilaga, kodicill, medskick, supplement, tillägg
2: biljett, brev, cirkulär, cirkulärskrivelse, depesch, epistel, post, rundbrev, rundskrivelse, skrivelse, sändebrev, utskick
3: anmärkning, förklaring, kommentar, utläggning
4: fals, fåra, fördjupning, hålkäl, kip, käl, nåt, rilla, räffla, ränna, sick, skåra, skölp, urholkning, urskölpning, urtagning
5: nottecken, tontecken, klavhelnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnot, sextondelsnothelpaus, halvpaus, fjärdedelspaus, åttondelspaus || G-klav, diskantklavF-klav, basklavC-klav, sopranklav, mezzosopranklav, altklav, tenorklav
6: bottengarn, bottentrål, bragd, drivgarn, fiskegarn, fiskeredskap, fisknät, flyttrål, garn, nät, ringnot, ryssja, sköt, släpnot, snurrevad, snörpvad, strö, strönot, trawl, trål, vad
7: annotation, anteckning, minnesanteckning, notat, notering
8: fräsa not (i planka), nota, nåta, spånta
9: fotnot, marginalanteckning, notering
10: spont, spontning, spånt, spåntningnot, spår; fjäder