Dagens ord: mur

orask   

Relaterade ord och synonymer:

1: bräcklig, darrig, fragil, förbi, inkapabel, klak, klen, kraftlös, lam, lättkrossad, maktlös, matt, mattsam, medtagen, oförmögen, orkeslös, sarlig, sjuklig, skröplig, skör, slak, slapp, slut, slutkörd, spak, spröd, späd, svag, tam, trött, urlakad, utmattad, vanmäktig, vek, vesen, vissen, ömtålig
2: arbetsovillig, arbetsskygg, bekväm, dolsk, drönig, dåsig, efter, flegmatisk, förslöad, försoffad, genomlat, håglös, inaktiv, indolent, kraftlös, lat, liknöjd, loj, lurig, lusig, långsam, lättjefull, maklig, oföretagsam, passiv, saktfärdig, seg, sen, senfärdig, slapp, slö, sölig, trög, trögkörd