Dagens ord: kort

order   

Relaterade ord och synonymer:

1: anvisning, befallning, bud, budord, direktiv, föreskrift, författning, förhållningsorder, förhållningsregel, förordnande, förordning, förständigande, instruktion, kanon, lag, lagkodex, ledning, lex, missiv, norm, ordning, påbud, regel, reglemente, reskript, riktlinje, rättesnöre, rättsnorm, rättsregel, stadga, stadgar, statut, ukas, åläggande
2: begäran, beställning, beställningsorder, inköpsorder, säljorderorderbok, orderstock
3: befallning, hot, krav, maktspråk, pock, vapenskrammel
4: anfallsorder, haltorder, kommando