Dagens ord: bunt

ordning   

Relaterade ord och synonymer:

1: anordna, anpassa, gruppera, ordna, ställa i ordning, rangera, rätta till, sortera, ställa till rätta
2: art, familj, genre, ras, slag, släkte, snitt, sort, species, typslagord (i korsord)
3: artikel, entitet, föremål, grej, grunka, kropp, mackapär, manick, moj, mojäng, objekt, pinal, pjäs, pryl, pryttel, sak, ting, tingest
4: anvisning, befallning, bud, budord, direktiv, föreskrift, författning, förhållningsorder, förhållningsregel, förordnande, förordning, förständigande, instruktion, kanon, lag, lagkodex, ledning, lex, missiv, norm, order, påbud, regel, reglemente, reskript, riktlinje, rättesnöre, rättsnorm, rättsregel, stadga, stadgar, statut, ukas, åläggande
5: laga, lagbunden, lagenlig, lagfaren, laggill, laggiltig, laglig, laglikmätig, lagtima, legal, legislativ, legitim, lovlig, ordning, rättmätig, rättsgiltig, tillbörlig, tillständig, tillåten, valid, vederbörlig || laglighet, legitimitet, lovlighet, äkthet || behörig, kompetent, legitimerad
6: beredd, färdig, klar, ordning, parat, redo, rustad, tillreds
7: disciplin, stram hållning, lag, pli, reda, redlighet, skick, takt, tukt
8: dekorera, försköna, garnera, hyfsa, kluta, klä, kläda, ställa i ordning, ornera, plocka i ordning, pryda, putsa, pynta, sira, smycka, snygga, snygga till, stoffera, styra ut, städa, tillpynta, upputsa, utpynta, utsira, utsmycka
9: omgång, runda, tur, varv, vända
10: formation, formering, gruppering, kolonn, konstellation, samling, uppställning
11: klassificering, planmässighet, reda, system, systematik
12: , ordningsföljd, telefonkö, tur, turlista, turordning, väntelista
13: all right, bra, godkänd, OK, i sin ordning, ua, utan anmärkning