Dagens ord: master

ordningstal   

Relaterade ord och synonymer:

1: numeralia, räkneord
2: addend, antal, binom, bråk, bråkdel, bråktal, decimalbråk, dividend, divisor, faktor, kvadrat, kvadratrot, kvot, minuend, nuffra, numero, numerus, nummer, nämnare, operator, parameter, part, pi, polynom, produkt, rest, rot, räknetal, siffra, skillnad, storhet, subtrahend, summa, tal, term, täljare
3: latinska ordningstal: första, primus; andra, secundus; tredje, tertius; fjärde, quartus; femte, quintus; sjätte, sextus; sjunde, septimus; åttonde, octavus; nionde, nonus; tionde, decimus; elfte, undecimus; tolfte, duodecimus