Dagens ord: svamp

orsaka   

Relaterade ord och synonymer:

1: betinga, föra med sig, föranleda, förorsaka, förvålla, influera, innebära, inverka, medföra, medverka, rendera, ställa till med, tillfoga, tillskynda, verka, vålla, ådra, ådraga, åsamka
2: alstra, framkalla, inducera