Dagens ord: mur

osviklig   

Relaterade ord och synonymer:

1: avgjord, bergfast, bestämd, fast, fix, fixerad, järnfast, klippfast, obeveklig, oblidkelig, obrottslig, obönhörlig, orubblig, orygglig, oundviklig, oåterkallelig, stabil, stadig, stenhård, stoisk, ståndaktig, trosviss
2: autentisk, avgjord, bestämd, given, ofelbar, otvivelaktig, pålitlig, påräknelig, speciell, säker, tillförlitlig, trovärdig, viss