Dagens ord: master

part   

Relaterade ord och synonymer:

1: andel, anpart, bit, del, kontingent, kvot, lott, partage, parti, portion, ranson, ration, tilldelning
2: avdelning, avsnitt, del, detalj, nederdel, parti, sektion, stycke, överdel
3: part (i rättegång), rättegångspartsakförare, åklagarekärande, kärandepart, målsägande, sakägande, sakägaremisstänkt, svarande, tilltalad
4: addend, antal, binom, bråk, bråkdel, bråktal, decimalbråk, dividend, divisor, faktor, kvadrat, kvadratrot, kvot, minuend, nuffra, numero, numerus, nummer, nämnare, operator, ordningstal, parameter, pi, polynom, produkt, rest, rot, räknetal, siffra, skillnad, storhet, subtrahend, summa, tal, term, täljare
5: dukt, kabelsträng, kardel, repstump, repända, snörstump, snörända, tamp, trossträng, tågstump, tåt, ända