Dagens ord: beridare

period   

Relaterade ord och synonymer:

1: eon, epok, era, fas, moment, skede, stadie, stadium, stund, tid, tidevarv, tidpunkt, tidrymd, tidsepok, tidsperiod, tidsskede, tidsålder, världsålder, ålder, ära
2: bisats, huvudsats, mening, punkt, sats, satsfogning
3: ben, etapp, game, gem, gång, halvlek, heat, hit, kvalomgång, leg, lopp, matchdel, omgång, resa, robbert, rond, ronda, runda, set, speldel, spelomgång, stint, tävlingsomgång, varv, åk
4: sejour, spelår, säsong, verksamhetsår
5: fönster, intervall, tidsintervall, öppettid || uppskjutningsfönster