Dagens ord: rulå

plats   

Relaterade ord och synonymer:

1: anställning, befattning, beställning, charge, engagemang, kall, kommissariat, kondition, officium, post, syssla, tjänst, tjänstebefattning, yrke, ämbete
2: agglomeration, by, köping, municipalsamhälle, ort, samhälle, stad, tätort
3: fläck, lokal, lokalitet, lokus, läge, ort, plätt, position, rum, ställe, tomt, utrymme
4: armbågsrum, luft, rum, rörelsefrihet, space, spelrum, svängrum, utrymme
5: deltagande, här, härvarande, medverkande, närvarande, på plats
6: fråga om plats, lägesfråga, på vilken plats, var
7: bänka sig, slå sig ner, ta plats, sätta sig
8: habitat, lokal, plats där viss växt förekommer, växtlokal, växtplats