Dagens ord: ren

positiv   

Motsatsord: negativ

Relaterade ord och synonymer:

1: affirmativ, bekräftande, för, jakande
2: egentlig, exakt, faktisk, genuin, konkret, korrekt, påtaglig, real, reell, ren, riktig, rätt, rättskaffens, sann, sannfärdig, sanningsenlig, sannskyldig, sant, veritabel, verklig, äkta
3: handorgel, organ, orgel, portativ, regal, vevorgel
4: förhoppningsfull, förtröstansfull, förväntansfull, hoppfull, livsbejakande, optimistisk, sangvinisk, sorglös, tillitsfull, uppåt
5: dia, diabild, diapositiv, foto, genomsiktsbild, ljusbild, overheadbild, stordia, transparang
6: eufori, flow, flyt, positiv känsla
7: över noll, plus, på plussidan