Dagens ord: master

produkt   

Relaterade ord och synonymer:

1: alster, foster, frukt, resultat, skapelse, vara
2: addend, antal, binom, bråk, bråkdel, bråktal, decimalbråk, dividend, divisor, faktor, kvadrat, kvadratrot, kvot, minuend, nuffra, numero, numerus, nummer, nämnare, operator, ordningstal, parameter, part, pi, polynom, rest, rot, räknetal, siffra, skillnad, storhet, subtrahend, summa, tal, term, täljare
3: dignitet, potens, produkt av lika faktorer
4: artikel, bytesvara, exportvara, försäljningsobjekt, handelsartikel, handelsvara, importvara, vara, varugods, varuslag