Dagens ord: backe

program   

Relaterade ord och synonymer:

1: avtryck, fjät, karakteristika, karakteristikon, kriterium, kännemärke, kännetecken, lösen, märke, prägel, råmärke, schibbolet, signal, signum, spår, stämpel, symptom, symtom, tecken, vårdtecken
2: app, applet, applikation, bootloader, dataprogram, datorprogram, drivrutin, emulator, interpretator, kompilator, källkod, maskinkod, mobilapp, operativsystem, programvara, tillämpningsprogram
3: gymnasieprogram, gymnasieutbildning, högskoleprogram, högskoleutbildning, inriktning, studieinriktning, studieordning, studieplan, studieprogram, studieväg, undervisningsplan, utbildning, utbildningsalternativ, utbildningsform, utbildningsinriktning, utbildningsplan, utbildningsprogram, utbildningsutbud, utbildningsväg
4: grundprinciper, handlingsprogram, hållning, målsättning, policy, politik, riktlinjer, tillvägagångssätt
5: radioprogram, radiosändning, sändning, tv-program, tv-sändning