Dagens ord: utjämna

prov   

Relaterade ord och synonymer:

1: bevis, indicium, tecken, vedermäle
2: centralprov, dugga, duggning, duvning, examen, examination, examinering, förhör, gnuggning, läxförhör, munta, prövning, skriptum, skrivning, tenta, tentamen, test
3: experiment, försök, laboration, laborationsförsök, rön || experimentera, labba, laborera
4: kria, opus, skriptum, skrivning, skrivövning, stil, tema, uppsats
5: docentspecimen, doktorsspecimen, kompetensbevis, licentiatspecimen, lärdomsbevis, lärdomsprov, professorsspecimen, specimen
6: kontroll, kvalitetsbedömning, kvalitetskontroll, test, utprovning, utvärdering
7: antagningsprov, antagningsprövning, behörighetskontroll, behörighetsprov, högskoleprov, intagningsprov, inträdesprov, kunskapsprov
8: examen, gesällprov, slutprov, yrkeskompetensbevis
9: dust, eldprov, kris, lidande, motgång, obehaglighet, pina, prövning, påfrestning, pärs, skärseld, svårighet
10: anlagstest, intelligenstest, lämplighetstest, personlighetstest, prestationsprov
11: föraning, förkänning, förkänsla, försmak