Dagens ord: beridare

punkt   

Relaterade ord och synonymer:

1: avgöra, avsluta, lykta, lägga av, sätta punkt, sluta, tilländagå, tilländalöpa, ända
2: bisats, huvudsats, mening, period, sats, satsfogning
3: exempel, fråga, motiv, problem, spörsmål, stoff, sujet, tema, topik, uppgift, ämne
4: klausul, moment, paragraf, stadga, status, stycke
5: avsnitt, bit, kapitel, parti, passage, passus, stycke, ställe
6: nollpunkt, origo, pol, referenspunkt
7: anda, andemening, essens, huvudinnehåll, huvudsak, inbegrepp, innebörd, kontenta, kvintessens, kärna, springande punkt, sammanfattning, (innersta) väsen, det väsentliga
8: interpunktionstecken, skiljeteckenanföringstecken, citationstecken, citattecken, halvfyrkantsminus, pratminus, tankestreck, tankstreckkolon, komma, prick, punkt, semikolon, frågetecken, utropstecken