Dagens ord: styra

radon   

- grundämne och radioaktiv ädelgas med atomnummer 86 och beteckning Rn  Läs mer...

Relaterade ord och synonymer:

1: gas, ädelgas, ädelgaser: helium; neon, neongas; argon; krypton; xenon; radon; oganesson, (ununoctium äldre beteckning för oganesson)
2: gift, miljögift: akrylamid, biocid, DDT, diklordifenyltrikloretan, dioxin, fenol, flamskyddsmedel, freon, hormoslyr, ozon, PCB, PFOA, PFOS, radongas, TCDDtungmetall: bly, kadmium, kvicksilver, metylkvicksilver, uran
3: naturligt radioaktiva ämnen, aktinium, francium, plutonium, polonium, protaktinium, radium, torium, uran
4: radonisotop: aktinon, toron