Dagens ord: sinkadus

ram   

Relaterade ord och synonymer:

1: brink, bryn, brädd, bräm, brätte, bård, fris, grad, kant, krön, krönlist, list, marg, marginal, ramlist, rand, ren, sarg, sims, slingerbord, stad, stadkant, överkant
2: djurfot, fot, hov, hästhov, kattfot, klo, klöv, kofot, labb, tasshäl, trampdyna,
3: avgränsning, begränsning, gräns, inskränkning, limit, limitation, restriktion
4: diaram, fattning, fotoram, guldram, infattning, inramning, spegelram, tavelram
5: chassi, stomme, underredebilchassi, bilunderrede, busschassi, fordonschassi, lastbilschassi, låggolvsledbusschassi, motorfordonschassikolfiberchassi, stålchassigokartchassi, rörchassi, rörram, rörramschassi, stålramcykelram, motorcykelramstridsvagnschassi || datorchassi, radiochassi, tvchassi
6: rama in, inrama, förse med ram, rama
7: bärande, ramverk, ryggrad, skrov, stomme, ställning, stöd

RAM   

- Ramdom Access Memory, elektronisk minneskrets  Läs mer...

Relaterade ord och synonymer:

1: arbetsminne, cache, cacheminne, dataminne, datorminne, diskett, EPROM, flashminne, flexskiva, floppy, floppydisk, grafikminne, hårddisk, krets, kärnminne, lagringsminne, minne, minneskort, minneskrets, primärminne, programminne, PROM, ROM, sekundärminne, trumminne, USB-minne