Dagens ord: hölje

rannsakan   

Relaterade ord och synonymer:

1: brottmål, domstolsprocess, domstolstvist, domstolsärende, fall, mål, process, rannsakning, rättegång, rättegångssak, rättsprocess, rättsprövning, rättssak, sak, ting, tvist, tvistemål, ärende
2: förhör, rannsakning
3: husrannsakan, husrannsakning, rannsakning, noggrann undersökning