Dagens ord: hölje

rannsakning   

Relaterade ord och synonymer:

1: brottmål, domstolsprocess, domstolstvist, domstolsärende, fall, mål, process, rannsakan, rättegång, rättegångssak, rättsprocess, rättsprövning, rättssak, sak, ting, tvist, tvistemål, ärende
2: förhör, rannsakan
3: husrannsakan, husrannsakning, rannsakan, noggrann undersökning