Dagens ord: åbo

rasa   

Relaterade ord och synonymer:

1: demolera, destruera, fördärva, förfara, förhärja, förinta, förkrossa, förstöra, föröda, grusa, härja, krossa, makulera, nedriva, omintetgöra, rasera, riva, ruinera, skövla, spoliera, tillintetgöra, utplåna, utöda, vandalisera, ödelägga
2: dala, digna, dimpa, dråsa, dunsa, falla, falla ihop, knäa, kollabera, kollapsa, kullbyttera, ramla, segna, signa, singla, sjunka, slinka, slinta, slippa, stupa, störta, svikta, säcka (ihop), tumla
3: galnas, glamma, lattja, leka, raljera, skämta, stimma, stoja, tjimma, tokas
4: bullra, grassera, husera, härja, larma, föra oväsen, reagera, rusta, stimma, stoja, storma, väsnas
5: löpa amok, gå bärsärkagång, få  raserianfall, se rött, vara ursinnig, bli vild
6: falla ihop, haverera, falla itu, kollapsa, paja, störta samman, gå sönder
7: vara arg, ilskas, vara ilsken, vara ond, vredgas