Dagens ord: kort

reda   

Motsatsord: röra

Relaterade ord och synonymer:

1: disciplin, stram hållning, lag, ordning, pli, redlighet, skick, takt, tukt
2: evidens, klarhet, kännedom, lättfattlighet, påtaglighet, tydlighet, visshet, överskådlighet
3: klassificering, ordning, planmässighet, system, systematik
4: avklara, ernå, genomföra, kirra, klara (av), gå i land med, landa (en order), lyckas (med), reda ut, ro i land, slutföra, uppnå
5: cash, kontanter, likvida medel, pengar (på fickan), reda pengar
6: driva (ett) rederi, idka rederirörelse