Dagens ord: larv

referera   

Relaterade ord och synonymer:

1: ange, berätta, beskriva, förtälja, inberätta, måla upp, omtala, rapportera, redogöra, relatera, skildra, tälja, återberätta, återge
2: deklamera, framsäga, föredraga, föreläsa, recitera, tala, uppläsa, upprabbla
3: interpretation, tolkning, translation, version, översättning; tolka, uttolka, återgiva, översätta; överflytta, överföra
4: förknippa, hänvisa, relatera, åberopa
5: dokumentera, hopskriva, konkludera, resumera, sammanfatta, sammanställa, summera