Dagens ord: kort

reglemente   

Relaterade ord och synonymer:

1: anvisning, befallning, bud, budord, direktiv, föreskrift, författning, förhållningsorder, förhållningsregel, förordnande, förordning, förständigande, instruktion, kanon, lag, lagkodex, ledning, lex, missiv, norm, order, ordning, påbud, regel, reskript, riktlinje, rättesnöre, rättsnorm, rättsregel, stadga, stadgar, statut, ukas, åläggande
2: bestämmelse, spelregel, tävlingsbestämmelse, tävlingsreglemente, villkorspelregler, tävlingsbestämmelser