Dagens ord: manhattangeometri

residuum   

Relaterade ord och synonymer:

1: behållning, kvarleva, lämning, relik, relikt, remanens, rest, ruin, skvätt, sladd, slank, slatt, slatte, slick, slump, slunk, talong, återstod, överleva
2: avfall, biprodukt, hammarslagg, masugnsslagg, rest, sinter, slagg, varp
3: aska, brasrest, falaska, förbränningsrest, koldamm, rest, rök, sot, återstod