Dagens ord: ren

rikedom   

Relaterade ord och synonymer:

1: besittning, bo, domän, egendom, fastighet, förmögenhet, gods, hemman, håva, jord, jordäga, lott, mark, marker, tillgångar, tomt, tomtmark, äga, ägor
2: abundans, flärd, glamour, grannlåt, lyx, magnificens, opulens, prakt, prunk, prål, skryt, storslagenhet, vräkighet, ymnighet, yppighet, överdåd, överflöd
3: guld, mammon, penningar, ägodelar