Dagens ord: vad

riktig   

Relaterade ord och synonymer:

1: adekvat, korrekt
2: egentlig, exakt, faktisk, genuin, konkret, korrekt, positiv, påtaglig, real, reell, ren, rätt, rättskaffens, sann, sannfärdig, sanningsenlig, sannskyldig, sant, veritabel, verklig, äkta
3: inexakt, mindre noggrann, oexakt, onöjaktig, oriktig, otillfredsställande, otillförlitlig, icke fullt riktig, ungefärlig, vag